skip to Main Content

Çökeltme Köprüsü

Çökeltme köprüsü, arıtma tesislerinde dairesel havuzlar üzerinde kullanılırlar. Su dibine çökeltilmiş çamurun ve su yüzeyinde toplanan köpüğün sıyırıcının çevresel dönüşü ile toplanmasını sağlarlar.Köprü havuz merkezine sabitlenir. Havuz dış çeperinde ise…

Continue Reading