skip to Main Content
Kum Ayırıcı

Kum Ayırıcı

Kum Ayırıcı, kum tutucu havuzlarda toplanan kum pompaları yardımı ile kum ayırma ekipmanına iletilir. Kum ayırıcı ekipmanın haznesi içerisinde kum dibe çökerek helezon yardımı ile dışarı alınır. Su ise hazneden…

Continue Reading