Burgu Pres

Burgu pres, dekantör ve belt pres ekipmanları gibi çamur susuzlaştırma ekipmanlarındandır. Gıda, kağıt ve arıtma sektöründe oldukça yaygın kullanılmaktadırlar. Ekipmanın çalışma şekli, silindir biçiminde form verilmiş elek içerisindeki helezonun dönüşü…

Continue Reading

Mekanik Izgara

Mekanik kaba ızgaralar atık su arıtma tesislerinde ve atık su terfi istasyonlarında tesis girişlerinde kullanılır. Suyla gelen atıkların tutulmasını otomatik olarak yapabilirler. Tesislerde genellikle kaba ızgara şeklinde kullanılır. Debi ve…

Continue Reading
Belt Tipi Filtre Pres Imalatı

Belt Pres

Belt pres, tamburlar arasında gerdirilmiş filtre bezinin dönüşü esnasında üzerine dökülen çamurun sıkıştırılarak suyundan ayrıştırılması için kullanılan ekipmanlardır. Kapasitesi filtre bezinin genişliğine ve uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Çamurun susuzlaştırılabilmesi için…

Continue Reading

Çökeltme Köprüsü

Çökeltme köprüsü, arıtma tesislerinde dairesel havuzlar üzerinde kullanılırlar. Su dibine çökeltilmiş çamurun ve su yüzeyinde toplanan köpüğün sıyırıcının çevresel dönüşü ile toplanmasını sağlarlar.Köprü havuz merkezine sabitlenir. Havuz dış çeperinde ise…

Continue Reading

Rotamat Izgara

Rotamat ızgaralar atık su arıtma tesislerinin girişlerinde kullanılır. Su ile gelen katı atıkların tutulmasını ve kanal dışına alınmasını otomatik olarak yapabilirler. Genellikle kapasitesi küçük olan tesislerde ince ızgara olarak kullanılır.…

Continue Reading
Halatlı ızgara

Halatlı Izgara

Halatlı ızgaralar atık su arıtma tesislerinde ve atık su terfi istasyonlarında tesis girişlerinde kullanılır. Su ile beraber gelen katı atıklarınotomatik olarak tutulmasını sağlarlar. Bu tipteki kanal ızgarası büyük hacimli ve…

Continue Reading