skip to Main Content

Burgu Pres

Burgu pres, dekantör ve belt pres ekipmanları gibi çamur susuzlaştırma ekipmanlarındandır. Gıda, kağıt ve arıtma sektöründe oldukça yaygın kullanılmaktadırlar. Ekipmanın çalışma şekli, silindir biçiminde form verilmiş elek içerisindeki helezonun dönüşü…

Continue Reading
Belt Tipi Filtre Pres Imalatı

Belt Pres

Belt pres, tamburlar arasında gerdirilmiş filtre bezinin dönüşü esnasında üzerine dökülen çamurun sıkıştırılarak suyundan ayrıştırılması için kullanılan ekipmanlardır. Kapasitesi filtre bezinin genişliğine ve uzunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Çamurun susuzlaştırılabilmesi için…

Continue Reading

Izgara Ve Çöp Presi

Izgara Ve Çöp Presi, kanal ızgaralarının toplamış olduğu kaba atıkları hacimsel olarak küçültülmesi maksadıyla kullanılmaktadırlar. Bu sayede konteynerlerın boşaltma sürelerini uzatmaktadır. Bazı ekipmanlar kaba atıkları sıkıştırırken yıkama işlemi de gerçekleştirir.…

Continue Reading
Belt Tipi Filtre Pres Imalatı

Belt Tipi Çamur Yoğunlaştırıcı

Belt Tipi Çamur Yoğunlaştırıcı, çamur susuzlaştırma öncesinde konsantrasyonun arttırılması için kullanılmaktadır. Tamburlar arasında gerdirilmiş polyester filtre bantın üzerine suyun süzülmesi ve çamurun bant üzerinde taşınarak prese yönlendirilmesi prensibi ile çalışmaktadır.…

Continue Reading

Burgu Tipi Filtre Pres

Burgu Tipi Filtre Pres, atık su arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma ekipmanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Elek aralığı uygun içten akışlı tip tambur içerisine konulan helezonun çamuru sıkıştırması ile susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilir.…

Continue Reading
Belt Tipi Filtre Pres Imalatı

Belt Tipi Filtre Pres

Belt Tipi Filtre Pres, atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma için kullanılmaktadırlar. Sonsuz bant şeklinde tamburlar arasında hareket eden iki polyester bant arasında presleme işlemi esnasında su ve çamur birbirinden ayrışır.…

Continue Reading